2. děkanská naháňka Mendelovy univerzity v Brně

1. prosinec byl pro nás nepracovním dnem. Většina lidí bylo v práci a já jsem brzké vstávání věnoval lovecké akci. Čekal nás výlet směr Brno na školní polesí. Po cestě byla ještě zastávka v praze pro Katku a Šibalku Kimču a pro kamaráda Romana, pro kterého byla naháňka první loveckou akcí. Na místo srazu jsme dorazili včas a po zápisu nás už jen několik chvil dělilo od zahájení.

Po zahájení přišlo na řadu rozdělení střelců a honců do jednotlivých lečí. Na této naháňce jsme v leči krom Aiulky a Kimči měli také jednoho trpaslíka jezevčíka, špringršpaněla a 2 alpské braky jezevčíkovité. V průběhu naháňky se Aiulka pěkně rozběhala a při příchodu do zvěře pěkně hlásila. Bohužel v jedné z oplocenek se dostala do kontaktu se srnou a společně s brakama a jedním kopovem se jim podařilo jí strhnout. Po odehnání psů nám nezbylo nic jiného než srnu dostřelit, protože byla dosti potrhaná od psů a od drátěnky oplocenky. Bohužel takové věci se stávají. Po ukončení leče a odchodu na stanoviště bylo mé srdce potěšeno parádním nosem naší foxterierky. Na cestě kudy prošlo před náma 5 psů a 8 honců Aiulka bez zaváhání označila pobarvenou stopu a vydala se po ní s naprostou jistotou. Barva byla čerstvá a po chvilce hledání jsem ji i viděl. Aiulu jsem z barvy odvolal, připnul si ji na vodítko a oznámil ji našemu vedoucímu leče, který si ji označil. Bohužel už nemám zprávu jestli druhý den den kus dohledali nebo ne. Na konci dne leželo na výřadu 30 kusů černé zvěře, 2 srny stržené psy a jedna liška. Opětovně to byla nádherná naháňka a už teď se těšíme na další, která nás čeká.