Klubové BZ

Po sobotní speciální výstavě KCHFČR v Horním Jelení na témže místě klub pořádal Barvářské zkoušky. Na tyto Barvářské zkoušky jsem vyrazil s Aiulkou. Naším cílem byl vítěz v hladkých foxlících a získání titulu CACT, CT pro dokončení klubového šampiona práce. Do posledních chvíle se bojovalo mezi třemi foxlíky o možné umístění na první příčce. Bohužel si Aiulka vybrala svoji smůlu při nahánění, které bylo ohodnoceno známkou 2. Ztráta 10 bodů nám nakonec v celkovém pořadí přiřadila druhé místo 1.cenu a titul res.CACT. Posuzování rozhodčích a obtížnost barev byla na úrovni zkoušek se zadáním titulů CACT, res. CACT.