Naháňka MS Strážiště

První listopadový den jsem vyrazil na naháňku do MS Strážiště. Bohužel jsem musel obejít bez Aiuly, protože začala hárat. Neodolal jsem a vzal jsem sebou našeho malého foxlíka. Vzhledem k tomu, že bylo honců dostatek a že jsem věděl, že Clif by celou naháňku neuběhal, šel jsem si stoupnout na štont. Clif tak strávil celou naháňku v hospodě. V První a druhé leči jsem byl pouhým pozorovatelem srnčí a mufloní zvěře. Ve třetí leči jsem měl 3 lovecké příležitosti, které jsem z části využil. Při první jsem ulovil z rudlu 8 kusů holé koloucha jelena siky střelou na horní komoru. Po několika minutách jsem měl možnost opět lovit, ale bohužel jsem si to utrhl v lovecké horečce. Každopádně laň s jelenem a kolouchem mířila na další střelce, kterým se povedlo koloucha odlovit a laň s jelenem otočit. Zhruba po 10 minutách se mi vrátila laň s jelenem zpět. Od mého stanoviště odbíhal už samotný jelen. Mým prvním kusem Sičí zvěře se stal kolouch, následován laní. Děkuji Patronům za tento nevšední lovecký zážitek. Mé poděkování patří i Pavlu, který mě opětovně pozval a práci honců. Na této naháňce se střelilo 23 kusů černé zvěře a 10 kusů holé siky. Clifova chvíle přišla v průběhu svážení ulovené zvěře k výřadu. Krásně se rozhlásil u kusu siky, která ho zajímala více než černá. Věřím, že černou dostane brzy pod kůži.